torsdag 19 april 2012

Growing Up Black

Jag törs inte uttala mig om huruvida fotoboken Growing Up Black av Dennis Morris är värd sina £300 men det här bildspelet är åtminstone väldigt värt att kolla in.

Inga kommentarer: